100 câu nói jimrohn

thành công = lặp đi lặp lại những thói quen tốt

b đừng chỉ đọc những thứ dễ dàng, hãy đọc những thứ giúp bạn tiến lên

công thức của thất bại: lặp đi lặp lại những sai lầm nhỏ mỗi ngày