100 câu nói robin sharmar

những khoảng thời gian ngắt kết nối với thế giới bên ngoài để nạp năng lượng hoặc tập trung làm việc quan trọng là yếu tố quyết định ai sẽ là người thành công

đầu tư phát triển bản thân luôn tạo lợi nhuận gấp khoảng 30 lần

lãnh đạo

  • ko phải khẳng định vị thế >< mà là thể hiện sự đam mê
  • ko phải thể hiện hình ảnh cá nhân >< mà là tạo dựng tầm ảnh hưởng

bí mật của 1 thiên tài không phải ở gen di truyền mà là sự tập luyện mỗi ngày với thái độ  kiên trì , bền bỉ

làm lãnh đạo ko phải là để được yêu mến, lãnh đạo là làm việc đúng