9 cách nuôi NĂNG LƯỢNG ĐỈNH CAO

  1. Luôn có mục tiêu rõ ràng
  2. Luôn chơi + làm việc cùng người có chuẩn mực cao hơn mình nhiều lần
  3. Luôn ăn mừng chiến thằng (hạnh phúc + khỏe mạnh là quá trình, chứ ko phải đích đến)
  4. Tự kỉ ám thị (Định vị bản thân trở thành ai sẽ chi phối toàn bộ chiến lược và hành động)
  5. Luôn tập trung vào tích cực và lạc quan
  6. Luôn thay đổi trạng thái cơ thể tương đồng với năng lượng đỉnh cao
  7. Luôn biết ơn về mọi điều (luôn tràn ngập biết ơn thì sẽ ko có sợ hãi)
  8. Hành động, hành động, hành động liên tục. (Lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại là bậc thầy của kĩ năng)
  9. Luôn tập trung vào điều mình có thể kiểm soát, điều mà mình làm tốt nhất