BÍ QUYẾT GIÚP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC

CHỒNG PHẢI DỪNG LẠI ĐỂ GIÚP VỢ TIẾN BỘ LÊN

Dẫu biết rằng tốc độ đi của mình sẽ bị chậm lại