Cách để có nhân tâm của toàn bộ anh em công ty

Sau 3 tháng ban lãnh đạo nên có cuộc nói chuyện 1-1 với các key của công ty

Lắng nghe để thay đổi ngay

lãnh đạo hạ mình xuống, để lắng nghe nhân sự cấp dưới lắng nghe

phải thành thật với sự thật

buồn vì năng lực mình còn hạn chế, phải thay đổi