Cách nuôi tài khoản không bị chết dàn

Dùng google chore portable, mỗi tài khoản tạo 1 folder. Đăng nhập bằng cookies fplus. Fake ip bằng shock 911 mỗi lần đăng nhập.