Giúp trẻ tự lập – giảm phản kháng

bố mẹ phải cho con tự làm, đừng làm hộ con nếu đã làm hộ con…