Kinh nghiệm bản thân

Briantracy nói rằng SỰ TẬP TRUNG vô cùng quan trọng, cả BilGate, Warrent Buffet cũng nói…

Lúc làm sales tôi là sales giỏi nhất phòng, lúc làm sup cũng làm giỏi nhất

Lúc công ty mới thành lập chúng tôi bắt đầu tuyển chọn nhân sự phụ trách…

Bài dài dành cho chủ doanh nghiệp

Bài dài dành cho chủ doanh nghiệp đọc.Vấn đề quản lý lương thưởng—————-1. Một chú chó…

Nguyên tắc làm việc quan trọng nhất khi khởi nghiệp là dứt điểm.

Nguyên tắc làm việc quan trọng nhất khi khởi nghiệp là dứt điểm. Mình gặp rất…