Fix lỗi bị xoay loading không tắt khi submit form contact form 7

vào cài đặt themes flaesome vào phần footer chọn HTML after footerchèn đoạn code sau

Hướng dẫn tạo khung khuyến mãi đẹp trong flatsome

Chèn code vào trước add to cart Bước 1: Dán đoạn css này vào mục thêm…

Các plugin cho wordpress

xóa bớt ảnh thừa gọi điện thoại: call now, quick call tự động nén ảnh khi…

Xóa nút Add to cart trong WooCommerce

Nếu muốn xóa tất cả nút Add to cart này trên shop và chỉ hiện thị giá sản…

Hướng dẫn bỏ Form giao hàng địa chỉ khác woocommerce

Vào: ==> Root/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/checkout/form-shipping.phpSau đó tìm đợn này và xóa tấc cả.. là bạn đã bỏ được…

thêm địa chỉ giao hàng khác

5. Tự chuyển tới trang thanh toán sau khi thêm vào giỏ

5. Tự chuyển tới trang thanh toán sau khi thêm vào giỏ Hiện tại tính năng…

Thay đổi chữ bất kỳ trong Woocommerce

Bạn có thể sử dụng cấu trúc trên để thay đổi các chữ khác nếu muốn.…

Bỏ tab đánh giá sản phẩm

 thêm đoạn code sau vào file Function.php trong theme

Hướng Dẫn Việt Hóa Các Nội Dung Còn Sót Tiếng Anh Trong Theme Flatsome

chỉ cần chèn vào file functions.php đoạn code sau: