Cách xem 1 website đang dùng themes và plugin gì?

Vào website đó Ấn ctr F Tìm kiếm với từ khóa themes hoặc plugin Từ đó…

Plugin gọi điện trên web

Easy Call Now by ThikShare cài lugin này vào là xong