Cách xem 1 website đang dùng themes và plugin gì?

Vào website đó Ấn ctr F Tìm kiếm với từ khóa themes hoặc plugin Từ đó…

Themes Flatsome chơi tất tần tần các thể loại giao diện

Contact Form 7 Installation required Nextend Social Login Installation required Unlimited Sidebars Woosidebars Installation required WooCommerce YITH WooCommerce Wishlist Installation…