Câu hỏi đúng

Cách nhanh nhất để tìm ra giải pháp là HỎI ĐÚNG CÂU HỎI.

Sáu câu hỏi, nên viết ra giấy, dành thời gian để trả lời những câu hỏi này vào nhật ký

  1. Điều gì – nếu thực hiện – sẽ ảnh hưởng sâu xa đến CÁCH TÔI LÀM VIỆC
  2. Điều gì cần làm trong 3 tháng tới để tôi cảm thấy 3 tháng trôi qua là tốt nhất cho CÔNG VIỆC và CS CÁ NHÂN
  3. Cần tỏ lòng trân trọng, biết ơn với ai?
  4. Muốn duy trì, phát huy, phát triển điều gì trong SỰ NGHIỆP và ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN?
  5. Tôi cần cảm thấy biết ơn điều gì mà hiện tại tôi chưa cảm thấy?
  6. Tôi muốn người ta nhớ đến tôi về điều gì?

Nếu ai cũng thỏa mãn với chính mình, sẽ chẳng còn anh hùng nào cả!