Con đường trở thành triệu phú sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nắm được 10 quy tắc sau:

Con đường trở thành triệu phú sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nắm được 10 quy tắc sau:

1. Tăng thu nhập 
2. Tiết kiệm hết sức
3. Làm việc chăm chỉ
4. Phân biệt tài sản và tiêu sản
5. Làm thêm 1 công việc
6. Đầu tư vào giáo dục
7. Xây dựng mối quan hệ xã hội
8. Trả trước cho mình 10%
9. Theo dõi qua trình kiếm tiền
10. Chấp nhận rủi ro