ĐỂ ĐỜI AN LẠC!

ĐỂ ĐỜI AN LẠC!
3 ÍT:
– Ăn ít đi một chút
– Chi tiêu cho bản thân ít đi một chút
– Ngủ ít đi một chút
3 NHIỀU:
– Thể dục nhiều lên một chút
– Làm việc nhiều lên một chút
– Cho đi nhiều lên một chút