DISC

D – ĐẠI BÀNG

 • NĂNG LƯỢNG CAO
 • NHU CẦU TD CAO
 • KỈ LUẬT CAO
 • NC VỀ CON SỐ, MỤC TIÊU
 • THÍCH THÁCH THỨC: CHỈ SỐ NÀY CÀNG CAO THÌ CÀNG DỄ THÀNH CÔNG HƠN NHIỀU
 • HƯỚNG NGOẠI
 • LÃNH ĐẠO: KHẢ NĂNG ÁP ĐẶT: ĐƯA SUY NGHĨ CỦA MÌNH SANG NÃO CỦA KHÁC NHANH NHẤT. LÃNH ĐẠO THEO KIỂU HITLE
 • THIẾU LẮNG NGHE: ÍT CHIA SẺ CHUYỆN
 • THIẾU CHỈ SỐ TƯỞNG TƯỢNG: KHÔNG LÀM ĐƯỢC TẦM NHÌN CHO CÔNG VIỆC, KHÔNG CÓ TẦM NHÌN XA
 • THIẾU THẤU HIỂU, THIẾU SỰ QUAN TÂM: VÔ CẢM, VÔ TÌNH, RA QUYẾT ĐỊNH VÔ TÌNH RẤT LÀ CAO
 • MÀU SẮC THÍCH: ĐEN, ĐỎ
 • LÀM MKT THÌ BUỒN CƯỜI, KHÔNG LÀM ĐƯỢC
 • KO CÓ ĐƯỢC SỰ CÂN BẰNG TỐT VỀ CẢM XÚC
 • HÃY CHO HỌ RA ĐƯỜNG, ĐI KHAI PHÁ, ĐI DU LỊCH, THÍCH KO GIAN CÁ NHÂN CỦA HỌ
 • THÍCH CHỊU TRÁCH NHIỆM
 • THÍCH QUYỀN LỰC
 • BƯỚC ĐI RẤT DỨT KHOÁT, TAY VUNG VỪA PHẢI
 • ẢNH MẮT NHÌN THẲNG VÀO 1 HƯỚNG, KHÔNG NHÌN TRÁI KHÔNG NHÌN PHẢI
 • KỂ 1 CÂU CHUYÊN THÌ BẠN KO THỂ CƯỜI ĐƯỢC

I – CHIM CÔNG

 • QUẦN ÁO, ĐẦU TÓC, LUÔN LUÔN CÓ NHIỀU MÀU
 • NU CƯỜI: CỰC KÌ QUYẾN RŨ
 • THÍCH VỀ CẢM XÚC
 • THÍCH VỀ MỐI QUAN HỆ, NÓI CHUYỆN NGƯỜI VỚI NGƯỜI
 • SỢ MA: TƯỞNG TƯỢNG CAO
 • KHẢ NĂNG BIẾN MỌI THỨ THÀNH CÂU CHUYỆN: KỂ CHUYỆN
 • KHẢ NĂNG VỀ SAO CHÉP BẰNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH
 • NĂNG LỰC THAY ĐỔI NHANH NHƯNG SỰ PHẢN BỘI LỚN
 • VÔ KỈ LUẬT
 • NHANH CHÁN
 • HAY PHẢN BỘI
 • KO THÍCH CON SỐ
 • KO CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC, KO THÍCH ÁP LỰC
 • YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC

IC: LÃNH ĐẠO SUPPORT

ID: ĐI KHAI PHÁ CHĂC CHẮN THẮNG

S-CHIM BỒ CÂU

 • VÔ KỈ LUẬT
 • LẮNG NGHE
 • NGHIÊN CỨU
 • SỢ: SỢ TỔN THƯƠNG, SỢ MẤT
 • GIỎI VỀ NẤU ĂN
 • THẤU HIỂU ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC
 • TÌNH YÊU THƯƠNG LỚN, HAY THA THỨ CHO MỌI NGƯỜI
 • ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC
 • LÃNH ĐẠO YÊU THƯƠNG, LÃNH ĐẠO THÂN THIỆN, LO ĐỜI SỐNG ANH EM
 • SÓNG NÃO ỔN ĐỊNH: NGHIÊN CỨU TỐT
 • KHÔNG RA ĐƯỢC NHỮNG QUYẾT ĐỊNH LỚN CỦA CUỘC ĐỜI
 • CHỊU THIỆT CHỊU NHƯỜNG NGƯỜI KHÁC
 • LẤY VỢ LẤY CHỒNG SỚM
 • TRUYỀN THỐNG QUÁ CAO: ĂN MẶC, MAKEUP
 • HAY VUI HAY BUỒN, HAY KHÓC
 • KO THÍCH NGHE VỀ TIỀN, KO THÍCH NGHE VỀ DANH VỌNG
 • THÍCH NÓI VỀ GIA ĐÌNH, THÍCH NÓI VỀ MỐI QUAN HỆ
 • BA PHẢI, GIÓ CHIỀU NÀO THEO CHIỀU ẤY
 • NGƯỠNG MỘ NGƯỜI KHÁC,
 • CÁC NGƯỜI KHÁC THÍCH CHƠI VỚI NG NHÓM S, NHƯNG NHÓM S CHỈ CHƠI VỚI 1 VÀI NGƯỜI

C HAY Ế, C CHỈ HỢP VS S – CON QUẠ

 • KỈ LUẬT
 • THÍCH CÔNG VIỆC LẶP ĐI LẶP LẠI
 • KHUÔN MẶT: CẢM XÚC HƠI NHẠT
 • QUẢN TRỊ CẢM XÚC QUÁ TỐT: CHE GIẤU ĐƯỢC ĐI CẢM XÚC CỦA HỌ, KO ĐOÁN ĐƯỢC ĐANG VUI HAY BUỒN
 • THÍCH TOYOTA
 • LÀM VIỆC CHI TIẾT, ĐÚNG QUY TRÌNH
 • BẢO VỆ QUAN ĐIỂM,
 • ĐI LÀM THUÊ
 • KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI
 • CHỌN CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH
 • CHUNG THỦY
 • HAY HỎI TẠI SAO
 • ĐA NGHI, HOÀI NGHI
 • BẢO THỦ, CỐ CHẤP, 1 MÌNH 1 SUY NGHĨ, KHÔNG QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC, VÔ TÂM

NHÓM C D LÀM NGƯỜI KHÁC GÂY TỔN THƯƠNG CHO NGƯỜI KHÁC QUÁ NHIỀU BẰNG NGÔN TỪ, THAY ĐỔI SANG NHÓM KHÁC ĐI

NHÓM C CHỈ SỐ HẠNH PHÚC CỰC KÌ THẤP

CHỈ SỐ HOÀN HẢO – KO HẠNH PHÚC

CHỈ SỐ TƯƠNG ĐỐI – HẠNH PHÚC

NHÓM C ÍT THẤY BIẾT ƠN