Đồng hồ đo trách nhiệm

Tự do

Trách nhiệm

Để trở thành nhà lãnh đạo, sống 1 cuộc đời vượt trội là

  • Đấu tranh để giữ sự quân bình giữa Tự do và Trách nhiệm

Cứ tự do:

  • Tận hưởng giây phút này
  • Sống đầy đam mê
  • Thư giãn thoải mái
  • Sống cho hiện tại

Tuy nhiên cũng phải có trách nhiệm

  • Phải đề ra mục tiêu
  • Giữ lời hứa
  • Hoàn thành những việc quan trọng
  • Làm tròn bổn phận