Đừng thắc mắc tại sao chiến dịch không hiệu quả,

Hôm nay quay lại dạy một buổi content facebook ads,

Trong phần sản xuất nội dung mình có vui lên ví von rằng. Với người sản xuất nội dung chiến dịch trước khi phân phối tới hàng triệu khách hàng hoặc công chúng mục tiêu đọc hãy liên tưởng tới tuyên ngôn độc lập. Hãy tôn trọng người đọc và hãy coi sản phẩm sáng tạo của mình là một điều gì đó ý nghĩa, điều gì đó thiêng liêng.

Nếu một loại nội dung mà đến chính người tạo ra nó đọc cũng không thật sự cảm thấy xúc động, thấy thuyết phục, thấy cần phải làm một điều gì đó. Nếu một loại nội dung được sản xuất cẩu thả, nếu một loại nội dung được copy từ không biết bao nhiêu nguồn và nó đã được xuất hiện không biết bao nhiêu lần thì liệu rằng nó có thể nào phát huy hiệu quả? Liệu rằng với thứ nội dung ấy có thể lay động nổi trái tim?

Điều đó là rất khó, nếu không muốn nói đó là không thể. Vậy đừng thắc mắc tại sao chiến dịch không hiệu quả, tại sao lại đắt đỏ, tại sao công việc của mình lại mờ nhạt và nghề nghiệp đôi khi bị người khác coi thường.

Chúng ta không chỉ cần thấu hiểu, chúng ta cần cố gắng hơn.