Giúp trẻ tự lập – giảm phản kháng

  1. bố mẹ phải cho con tự làm, đừng làm hộ con
  2. nếu đã làm hộ con thì khó mong cầu con tự lập được

ko giải quyết vấn đề hộ con trước mặt đứa bé

khi bé làm được gì, phải ghi nhận

phải giúp đỡ trẻ bằng ngôn ngữ mạnh mẽ và đúng lúc

ghi nhận trước

  • phê bính sau

  • ghi nhận trước
  • phương pháp 2 đầu
  • áp dụng với những đứa trẻ ngang bướng, không chịu nghe lời

Những cái ôm, những lời chia sẻ, của bố mẹ với trẻ sẽ hình thành nên nhân cách của trẻ

không bao giờ nói ra điểm xấu của con

bằng phương pháp ngầm hiểu (ánh mắt)