Học cách đọc nhanh

Học cách đọc nhanh

Bạn không thể trốn tránh tất cả những thông tin được gửi đến, nhưng có thể sắp xếp chúng và nghiên cứu vào một thời gian và địa điểm phù hợp hơn. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất bạn có thể trau dồi là kỹ năng đọc nhanh. Nếu chưa bao giờ tham dự một khóa dạy đọc nhanh, bạn nên làm việc đó ngay bây giờ. Khóa học này sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc và mức độ ghi nhớ, có thể chỉ trong hai bài học đầu tiên. Các kỹ thuật được phát triển giúp đọc nhanh vô cùng hiệu quả, và bất kỳ ai cũng có thể học cách đọc từ 500 đến 1.000 từ một phút với mức độ hiểu cao.