Hướng dẫn bỏ Form giao hàng địa chỉ khác woocommerce

Vào: ==> Root/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/templates/checkout/form-shipping.php
Sau đó tìm đợn này và xóa tấc cả.. là bạn đã bỏ được rồi. Chúc Các Bạn Thành Công !