HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG FILE EDITOR TRONG DIRECTADMIN

Bước 1:  Tại màn hình Home, chọn File Editor:

xem thông tin directadmin

Bước 2: Tiếp đến, chọn File cần chỉnh sửa (ở đây là file /usr/local/etc/php5/cgi/php.ini) và nhấn Show File

xem thông tin directadmin

Bước 3: Tìm đến các dòng sau và chỉnh lại dung lượng theo ý muốn

Bước 4: Sau đó lưu lại file bằng cách click vào nút Save ở cuối trình duyệt

Bước 5: Restart lại apache để hoàn thành