Kẻ thù lớn nhất của việc quản lý thời gian và hiệu suất cá nhân ngày nay

Kẻ thù lớn nhất của việc quản lý thời gian và hiệu suất cá nhân ngày nay

là “tập trung vào những việc nhỏ nhặt”.

Đến cuối ngày, bạn có thể nhận ra rằng mình đã dành toàn bộ thời gian vào những công việc nhỏ nhặt và vô nghĩa, và sẽ không đạt được điều gì có giá trị thực sự.