LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH CÔNG?
Đây là câu hỏi rất nhiều bạn hỏi Tuấn, và gần như phải trả lời hàng ngày
KHÁI NIỆM THÀNH CÔNG: Thành công là bạn vượt qua chính con người bạn sau từng ngày trôi qua. Vì nếu bạn muốn vượt qua những người xung quanh bạn sẽ luôn thất vọng và đố kị
Từ đó ta hoạch định TỪNG BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG
1. HỆ TƯ TƯỞNG: Hãy xác định bạn muốn giỏi nghề gì?
2. HỆ TƯ DUY: Bạn sẽ bắt đầu từ nhân viên giỏi, quản lý giỏi, rồi lãnh đạo giỏi
3. HỆ CÔNG CỤ: Muốn là nhân viên giỏi, bạn cần đủ các kỹ năng nào? Hãy liệt kê đầy đủ
4. HỆ VẬN HÀNH: Hãy nỗ lực từng ngày, để mỗi tuần trôi qua, bạn hoàn thiện từng kỹ năng, thông qua đọc sách, thông qua học hỏi người giỏi, thông qua làm việc (Nghiêm cấm việc đứng núi này, trông núi nọ; Nghiêm cấm khởi lên suy nghĩ mình không có khả năng, vì kỹ năng cần đủ thời gian lao động mới hình thành)
5. HỆ BÁO CÁO: Xem lại mình mỗi ngày để hoàn thiện thói quen tốt
6. HỆ SỬA CHỮA: Sửa mình mỗi ngày
Nghề nào cũng có người thành công, cũng có kẻ thất bại. Quan trọng mình phải nỗ lực, vì chẳng có nghề nào mà tự nhiên “ngồi mát ăn bát vàng được”