Làm việc với nhân viên vượt sướng

Cho về mặt đất, xanh chín luôn

Phải đứng bằng đôi bàn chân mình, không dựa dẫm

Vượt sướng làm vì khẳng định mình

Vượt khó làm vì tiền, họ chưa quan tâm về khẳng định bản thân