Năng đoạn kim cương

Câu chuyện cây bút – tính không

4 bước để gieo hạt

 • có mục tiêu mong muốn
 • tìm người có mục tiêu tương tự
 • giúp họ đạt được
 • thiền ngủ: ngủ an lành, mãn nguyện, biết ơn, suy nghĩ 100% tích cực

phải hạnh phúc, biết ơn, bình anh, tích cực hạt giống mới nảy mầm nhanh

5 mục tiêu của đời người

 1. tự do tài chính
 2. sức khỏe
 3. gia đình
 4. mối quan hệ – công việc – bạn bè
 5. giúp đỡ người khác

những điều cần tránh

 • tránh khẩu nghiệp
 • tránh nói dối
 • tránh hủy hoại sự sống

cách để luôn được bạn đời thấy mình đẹp

 1. không bao giờ nóng giận
 2. giữ lời hứa, giữ lời hứa nhỏ (hẹn đúng giờ thì đến đúng giờ)