Ngôn từ có sức mạnh

Ngôn từ có sức mạnh riêng biệt và cảm xúc là đỉnh cao của bất kỳ công nghệ hiện đại nào, công nghiệp hay nghệ sĩ, khô khan hay đầy xúc cảm là do bạn chọn

Không có mô tả ảnh.