Nguyễn Thành Tiến

  1. Môi giới có thể lừa bạn – đừng tin môi giới quá – phải có cách làm việc vs môi giới
  • bán giá cao hơn
  • giới thiệu cho bạn lô bị phong thủy, lô tranh chấp, lô quy hoạch, lô vay ngân hàng
  1. Tư duy triệu phú
  2. Kỹ năng đàm phán
  3. Kỹ năng viêt quảng cáo
  4. Kỹ năng bán hàng
  5. Làm chủ thói quen

2. Tỉ phú sinh ra từ khủng hoảng
3. Quản trị rủi ro / ra quyết định: Tính lợi nhuận / Thiệt hại rủi ro

Muốn kiếm tiền thì đừng chú ý đến TIỀN mà hãy chú ý đến CƠ HỘI. Cơ hội luôn đứng trước chữ tiền

Các nhà đầu tư bất động sản tổng tài sản của họ toàn trên 100 tỷ, đến vài trăm tỷ

Cơ hội đến từ đâu?
1. Thông tin
2. Mối quan hệ
3. Hiểu biết
4. Sự thay đổi của thị trường
5. Sự thay đổi của chính sách nhà nước

Nếu chỉ có 1 nguồn thu nhập thì hãy tập trung vào NGẮN HẠN – TẠO LÃI LUÔN
Có nhiều nguồn thu nhập mới tính đến DÀI HẠN