Nhãn hiệu nổi tiếng

Bạn là 1 nhãn hiệu

Khi người ta nghe tên bên, họ sẽ liên tưởng đến điều gì đó

Hãy biết quản lý nhãn hiệu đó thật tốt

Hãy thực hiện những việc cần làm để trở thành 1 trong những nhãn hiệu được ưa chuộng

Bạn cần gì để trở thành 1 nhãn hiệu nổi tiếng. Để mỗi khi nghĩ về bạn, người ta hình dung trong đầu những từ như

  • Đổi mới
  • Tầm cao
  • Duy nhất

Bạn cần làm gì để trở thành 1 Steven Jobs trong nhóm làm việc của mình?

Làm thế nào để vượt trội trong việc bạn làm?

Hãy suy nghĩ về nó. Hãy hành động dựa trên nó.