SỐNG VỌNG TƯỞNG

SỐNG VỌNG TƯỞNG
Vọng tưởng là cách con người tưởng tượng ra một viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, nhưng hiện tại mới là cốt lõi để tạo ra tương lai tốt đẹp. Vậy nên:
– Nếu một đứa trẻ, chưa yêu thương cha mẹ bằng cách chia sẻ việc vặt trong gia đình, thì đừng cầu mong tương lai chúng yêu thương cha mẹ
– Nếu sinh viên mới ra trường, chưa làm tốt việc chuyên môn hàng ngày, thì đừng nghĩ đến cải tạo thế giới
– Nếu muốn có nhiều người tốt quanh ta, thì từng giờ ta phải là người tốt
– Nếu đứa con, chưa phụng dưỡng được cha mẹ tốt, thì đừng đi làm từ thiện ở đâu cả
– Nếu hàng ngày không bỏ được Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, thì đừng mong cầu sang Tây phương cục lạc

Chúc cả nhà có được từng ngày, từng ngày tốt!