Sự lãng phí thời gian làm phá hoại sự nghiệp

Sự lãng phí thời gian làm phá hoại sự nghiệp

Công ty Robert Half International ước tính rằng có khoảng 50% thời gian làm việc được dùng trong những hoạt động nhóm C, những thứ không có đóng góp gì đối với công việc. Mọi người đều là nô lệ của các thói quen. Những người hiệu quả xây dựng những thói quen tốt và luôn tuân theo chúng. Những người không hiệu quả vô tình xây dựng những thói quen xấu và để những thói quen đó chi phối cuộc sống của mình. Nhiều người có thói quen bắt đầu làm việc là ngay lập tức sa vào những hoạt động giá trị thấp hay vô giá trị làm lãng phí thời gian. Ngay khi vừa đến văn phòng, họ lập tức tìm một ai đó để buôn chuyện, đọc báo, kiểm tra email, uống cà phê và dần dần buông xuôi mọi thứ trong khi làm việc. Tuy nhiên bất cứ việc gì bạn làm lặp đi lặp lại sẽ nhanh chóng trở thành thói quen. Thật không may là đại đa số các nhân viên hiện nay đã hình thành thói quen lãng phí hầu hết thời gian của mình vào những hoạt động không mang lại lợi ích gì với công việc hay sự nghiệp của họ. Đừng để điều này xảy ra với bạn.