SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG!

SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG!
Suy nghĩ và Hành động được ví như Tay phải và Tay trái, tay nọ rửa cho tay kia, nghĩa là gì?
Đừng SUY NGHĨ nhiều: Hãy tập trung HÀNH ĐỘNG chăm chỉ, trách nhiệm, ngu cũng được
Đừng HÀNH ĐỘNG miên man: Hãy tập trung SUY NGHĨ cách làm thông minh hơn vào mỗi cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng, cuối năm, nếu kết quả chưa tốt
P/s: Công thức
LÀM – ĐO KẾT QUẢ – SUY NGHĨ – CHỈNH SỬA – LÀM