TỔNG HỢP TRIẾT LÝ SỐNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

  1. Luôn nghĩ về bức tranh xấu nhất (để lường trước và chuẩn bị giải pháp fix cho bức tranh xấu nhất đó)
  2. Kiên định với triết lý sống: ko ngưng làm việc (chẳng lúc đéo nào ngưng làm việc cả) kể cả khi công việc thuận lợi, cũng đừng vội cho tinh thần an nhàn, mà luôn phải chuẩn bị sẵn giải pháp backup cho tình huống xấu nhất
  3. Ngày hôm nay làm được phải nghĩ về những ngày sẽ không làm được