Tra cứu nội dung mới nhất trên facebook

Tra cứu nội dung mới nhất trên Facebook, câu truy vấn thần thánh mình dùng 5 năm nay: https://fb.com/search/latest/?q=mediaz, thay “mediaz” = keywords bạn muốn, giống search google vậy thôi!