Tư duy kiểu này thì thay đổi thế nao bão bùng thế nào vẫn sống được

Mình chỉ tập trung vào 3 câu hỏi 
1.Sp của mình tốt hơn sp trên Thị trường ở điểm nào?
2.Khách hàng thực sự cần gì ?
3.Làm sao để khai thác LTV được của khách hàng?

Facebook ads hay google ads hay TikTok cũng chỉ là traffic…. sàn TMĐT hay Fanpage hay website cũng chỉ là nơi bán hàng

Tư duy kiểu này thì thay đổi thế nao bão bùng thế nào vẫn sống được