ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI SẮC XUẤT

ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI SẮC XUẤT
– Bạn phải gặp 10 khách hàng, bạn mới bán được cho 2 người
– Bạn phải học 10 ông thầy, bạn mới thấy 2 ông có giá trị với bạn
– Bạn phải đọc 10 cuốn sách, bạn mới thấy 2 cuốn tốt với bạn
– Bạn phải miệt mài làm việc 10 năm, bạn mới có được 2 năm gặt hái thành quả
– Bạn phải tuyển 10 nhân viên, mới có 2 nhân viên làm việc lâu dài với bạn

( Đừng áp dụng quy luật này khi lấy vợ bạn nhé!)
Tuy nhiên, đa phần các bạn không chịu chơi sắc xuất, bạn toàn đòi “chén” ngay nên bạn sinh ra tự oán trách mình, trách người, trách số phận!
Hãy học sắc xuất thống kê trong cuộc đời thật giỏi!