Xử lý nhân sự thái độ, hiệu quả đi xuống

  1. nói thẳng
  2. 1 là nghỉ 2 là ở lại làm việc nhiệt huyết
  3. tính lương đầy đủ
  • nhận lỗi về mình
  • ko đủ năng lực đào tạo em ngoài kia có nhiều công ty tốt đang chờ em
  • nghỉ tính lương đầy đủ, ở lại thì phải làm hết mình, sau 10 ngày không thay đổi thì bai bai